پژوهشگر      دکتر رضا موحدی

ویژگی طرح: پایان یافته

دستگاه اجرایی: استانداری همدان

نوع پژوهش: نامشخص

نوع سفارش: به سفارش دستگاه اجرایی

تاریخ شروع: 1397/1/1

تاریخ پایان: 1398/1/1

نوع طرح : نمونه آزمایشگاهی

هزینه : 0

توضیحات :
پژوهش حاضر که با هدف ارایه مدل بومی اشتغالزایی بر پایه یه روستا-خوش کسب و کار انجام خواهد شد، از نوع تحقیقات کاربردی و آمیخته (کمی-کیفی) بوده و طی سه فاز اصلی به تنجام خواهد رسید.در فاز اول به سنجش وضعیت موجود اشتغالزایی روستایی و پهنه بندی استان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته می شود. در فاز دوم با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی یا PRA همچنین فرآیند تحلیل شبکه (SNA) ، مدل بومی اشتغالزایی بر پلایه یک روستا طراحی خواهد شد.در فاز سوم با استفاده از راهبرد پیمایش، تاثیر متقابل عناصر مدل طراحی شده در مرحله قبل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

خلاصه :
اهداف جزئی طرح پژوهشی:

-بررسی وضعیت موجود اشتغال روستایی در سطح استان
-پهنه بندی روستاهای استان بر مبنای شاخص های کسب و کار با استفاده از GIS
تعیین نوع کسب و کارهای متناسب با شرایط روستاهای استان با استفاده از PRA
بررسی قابلیت های اشتغالزایی در روستای مورد مطالعه با استفاده از تحلیل شبکه
-طراحی مدل بومی اشتغالزایی روستایی بر پایه یک روستا

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری