دکتر کامبیز حمیدی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته تحصیلی: خط مشی گذاری عمومی

سال دریافت: 1383

مقطع تحصیلی: پی اچ دی

محل کار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

سمت: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

نوع سابقه: سایر

دکتر رضا موحدی
دانشگاه: دانشگاه هومبولت برلین

رشته تحصیلی: آموزش کشاورزی

سال دریافت: 1388

مقطع تحصیلی: پی اچ دی

محل کار : دانشگاه بوعلی سینا

سمت: عضو هیات علمی

نوع سابقه: سایر

دکتر اسداله نقدی
دانشگاه: بوعلی سینا

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

سال دریافت: 1370

مقطع تحصیلی: پی اچ دی

محل کار : دانشگاه بوعلی سینا

سمت: هیات علمی

نوع سابقه: پژوهشی

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری