دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها سال 1399

دانلود فایل...

دﺳﺘﻮراﻟﻌمل اﺟﺮاﯾﯽﺑﻨﺪ ز ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1399ﮐﻞﮐﺸﻮر

دانلود فایل...

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها سال 1398

دانلود فایل...

بند ز قانون بودجه سال 98

دانلود فایل...

دستورالعمل اجرايي بند(ز) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۸

دانلود فایل...

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری