ادامه پژوهشگران برگزیده دانشگاهی سال 1398 - استان همدان

ادامه پژوهشگران برگزیده دانشگاهی سال 1398 - استان همدان

9

جناب آقای دکتر پوریا عصاری

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه دانشگاه بو علی سینا

10

جناب آقای دکتر سید احمد رضا موسوی زارع

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

11

جناب آقای دکتر مسعود سعیدی جم

پژوهشگر برگزیده کروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی همدان

12

جناب آقای دکتر محمد احمد پناه

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

13

جناب آقای دکتر  محمد کاظم سبزه ای

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

14

جناب آقای دکتر عباس شکری مرنی

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

15

جناب آقای دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندسی دانشگاه بو علی سینا

16

جناب آقای دکتر وهاب سرفرازی

پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی همدان

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری