پژوهشگران برگزیده دانشگاهی سال 1398 - استان همدان

پژوهشگران برگزیده دانشگاهی سال 1398 - استان همدان

جناب آقای دکتر ابوالقاسم یعقوبی

پژوهشگر برگزیده  گروه علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا

جناب آقای دکتر محمدجواد هراتی

پژوهشگر برگزیده  گروه علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا

جناب آقای دکتر محمدحسن فطرس

پژوهشگر برگزیده  گروه علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا

جناب آقای دکتر فرهاد سراجی

پژوهشگر برگزیده  گروه علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا

جناب آقای دکتر نصراله عرفانی

پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان همدان

سر کار خانم دکتر زهره مریانجی

پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه دانشگاه بو علی سینا

جناب آقای دکتر جناب آقای دکتر سهیل سبحان اردکانی

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری