جلسه کميته تخصصي کارگروه پژوهش، فناوري و نوآوري استان تاريخ 28/1/1398 درخصوص "پيگيري و حل مشکلات طرح هاي پژوهشي سال 1397 "

جلسه کميته تخصصي کارگروه پژوهش، فناوري و نوآوري استان تاريخ 28/1/1398 درخصوص "پيگيري و حل مشکلات طرح هاي پژوهشي سال 1397 "
اهم مصوبات جلسه : 1-اداره کل حفاظت محيط زيست استان موظف گرديد تا نسبت به ثبت گزارش پاياني طرح پژوهشي ذيربط در سامانه ملي اطلاعات تحقيقاتي کشور (سمات) و اخذ کد نهايي سمات اقدام نمايد. 2-سازمان جهاد کشاورزي استان و اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان موظف گرديدند، چنانچه انجام طرح پژوهشي مربوط به نتيجه نهايي نرسيده باشد، زمانبندي مدت اجراي قرارداد را بيش از يک ساله تنظيم و در سامانه ثبت و نيز گزينه تمديد طرح را در سامانه انتخاب نمايند. 3-با توجه به ابلاغ ديرهنگام اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و هزينه کرد اعتبارات توسط دستگاه اجرايي، مقرر شد سازمان يادشده پيگيري لازم براي تخصيص مناسب بودجه هزينه اي در اجراي طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي مشمول را بعمل آورد.

پژوهش آشکارترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است.

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است.

اطلاعات تماس

شماره تماس : 38256049 داخلی 370

دورنگار: 38256049(081)

ایمیل : pajohesh@ostan-hm.ir

آدرس: همدان- بلوار بعثت - استانداری همدان - دفتر برنامه ریزی و نوسازی اداری