• جلسه مشترک کارگروه پژوهش فناوري وتحول اداري وستاد هفته پژوهش وفناوري استان
دانلود فایل
        

ششمين جلسه مشترک کارگروه پژوهش فناوري وتحول اداري وستاد هفته پژوهش وفناوري استان  با رياست جناب آقاي قياسي معاون  محترم  توسعه مديريت و منابع انساني وبا حضور جناب مرادي پور مدير محترم استاني ستاد ملي هفته پژوهش وفناوري معاونت پژوهشي وزارت علوم و  اعضاء محترم کارگروه پژوهش و ستادهفته پژوهش  مورخ 16/06/93درمحل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني برگزار گرديد.  

 ابتداآقاي قياسي ضمن عرض خير مقدم به جناب آقاي مرادي پور مدير محترم استاني ستاد ملي هفته پژوهش وفناوري وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري کشوروتشکر از حضور اعضاء سالروز ولادت امام رضا (ع)را تبريک گفتند ايشان اظهار داشتند که در سال گذشته در هفته پژوهش وفناوري کارهاي خوبي انجام گرفت وکميته هاي ذيل ستاد نيز عملکرد بسيار مناسبي را ارائه  دادند امسال نيز لازم است که مسئولين کميته ها ودستگاه ها با برنامه ريزي دقيق وهماهنگ نسبت به فرهنگ سازي در زمينه امر پژوهش در ميان اقشار مختلف اقدام نمايند . ايشان همچنين خاطر نشان نمودند که نمايشگاه هفته پژوهش امسال مي بايست با محوريت واولويت فن بازار از جذابيت بيشتري برخوردار باشد وکميته علمي در داوري ها وارز يابي هاي خود براي انتخاب پژوهشگر برتر به پژوهشهاي کاربردي بهاي بيشتري بدهد .

در اين جلسه مدير کل دفتر آموزش وپژوهش ضمن  خير مقدم وتبريک ولادت ثامن الحج علي بن موسي الرضا(ع)حضور آقاي مرادي پور مدير استاني ستاد ملي هفته پژوهش وزارت علوم تحقيقات وفناوري را به فال نيک گرفتند و اظهار اميدواري کردند که همچون سنوات گذشته کارهاي خوب واثر گذاري در هفته پژوهش وفناوري در استان انجام گيرد ايشان اظهار داشتند اولين جلسه ستاد هفته پژوهش يکماه پيش برگزار شد وطي آن کميته ها مشخص شدند ونيزکميته هاي ذيل ستادفعاليت خود را شروع نموده اند .

پس از آن دبير خانه گزارشي ازعملکرد طرحهاي پژوهشي سال92 به جلسه ارائه کردند مبني براينکه در مجموع 217 طرح توسط 42 دستگاه اجرايي توسط دفتر آموزش وپژوهش استانداري دريافت شده است که از اين  تعداد 154 طرح پس از تائيد در کميته نياز سنجي وتصويب در کارگروه پژوهش ، فناوري وتحول اداري در سامانه ملي سمات ثبت ودر نهايت 115 طرح موفق به کد رهگيري از وزارت علوم تحقيقات وفناوري گرديده است.

همچنين دکتر ختن لو معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا ودبير کميته علمي هفته پژوهش وفناوري ، گزارشي از عملکرد فعاليت کميته علمي را به حاضرين ارائه  وپايان مهلت ارسال مستندات پژوهشگران براي انتخاب پژوهشگر برتر را اول مهر 93 اعلام کردند که با پايان يافتن اين مهلت داوري ها آغاز خواهد شد .

سپس دکتر پيري رئيس پارک علم وفناوري ودبير کمبته فناوران برتر هفته پژوهش وفناوري ، گزارشي از عملکرد اين کميته در سه سال قبل را ارائه وشروع به کار کميته را در سال جاري اعلام نمودند.

در ادامه جناب آقاي مرادي پور مدير استاني ستاد ملي هفته پژوهش وفناوري ضمن عرض تبريک به مناسبت ميلاد سراسر نور هشتمين اختر تابناک امامت و ولايت حضرت امام رضا (ع) اشاره کردند که دستور العمل جديدي براي برگزاري هفته پژوهش وفناوري در وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري تعريف شده که به استانها نيز ارسال خواهد شد وي اظهار داشت هفته پژوهش فرصتي را پيش آورده تا دستاوردهاي علمي فراتر از يک نمايش باشد وبا ايجاد فضا ي مناسب اجازه دهيم تا کساني که به دنبال ارائه توليدات علمي هستند وکسانيکه متقاضي ونيازمند به اين محصولات هستند تعامل مناسبي با يکديگر داشته باشند وبه خواسته هاي خود برسند وتا حد امکان بايد از کمي گرايي حذر وبر کيفيت محصولات وتوليدات علمي اضافه گردد.ايشان همچنين ياد آور شدند که دستگاه هاي اجرايي  ودانشگاه ها لزومي ندارد که به هر قيمتي پژوهشگر برتر معرفي کنند بلکه با در نظر گرفتن کيفيت ، استحقاق پژوهشگران ،کاربردي بودن وارزيابي بر روي توليدات علمي اقدام به معرفي پژوهشگر برتر نمايند آقاي مرادي پور استفاده از ظرفيت بخش صنعت وبويژه بخش خصوصي در اجراي بهتر برنامه ها وبرگزاري نمايشگاه اشاره وافزودند نمايشگاه ها بايستي به صورت فن بازار برگزار شوند وي همچنين گفتند زير ساختهاي توسعه علوم انساني دراستانها تامين وتقويت مي شوند واين رشته هانيز مورد توجه ونظر قرار گرفته اند ومغفول واقع نشوند وهمچنين پايان نامه هاي دانشجويي مورد توجه ويژه قرار بگيرند واز ظرفيت شرکتهاي دانش بنيان در جهت افزايش غناي نمايشگاه هفته پژوهش استفاده شود ايشان همچنين اظهار نمودند با توجه به ظرفيت هاي بالا در وزارتين کشور وعلوم ، تحقيقات وفناوري تفاهم نامه اي در جهت همکاري وتعامل منعقد شده است که اين دو وزارت خانه بيشتر از گذشته به يکديگر نزديک شوند

در پايان هريک از اعضاء نظرات وپيشنهادات خود را در خصوص برگزاري مراسم مرتبط با هفته پژوهش به شرح ذيل اعلام نمودند.

-     بکارگيري از امکانات اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي و خانه صنعت ومعدن استان در بحث نمايشگاهي وفن بازار و دعوت از اين تشکل ها در جلسات آتي ستاد هفته پژوهش وفناوري

-          ايجاد انگيزه و تشويق دستگاه هاي اجرايي استاني که بيشترين سهم را در پيشبرد طرح هاي پژوهشي داشته اند

-          توجه به تامين اعتبار طرح هاي پژوهشي نيمه تمام دستگاهاي اجرايي در اولويت سال 1393

-          نگاه سيستمي وجامع نگر استان به تحقيقات کيفي

-          پرهيز از گسترده شدن تشکيلات اداري بخش پژوهش وعملياتي نمودن پژوهشها در يک سطح محدود

-          پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تعامل وهمکاريهاي متقابل وزارت علوم با وزارت بهداشت درمبادله تفاهم نامه ها

 با وزارت کشور

-          ارزيابي هفته پژوهش وفناوري در سال1392

-          استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي وصنعت در برگزاري هاي نمايشگاه  ودستاورد هاي پژوهش وفناوري استان در سال جاري

-          تاکيد در برگزاري نمايشگاه فن بازار در هفته پژوهش وفناوري

-          توجه به زير ساختهاي علوم انساني وپايان نامه هاي دانشجويي

-          همکاري و  مشارکت سازنده تر دانشگاه بوعلي سينا در تامين مکان نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري

-          برگزاري مراسم  اختتاميه بزرگداشت هفته پژوهش وفناوري در سالن مرکز همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي

-          توجه به کيفيت انتخاب پژوهشگران برتر استان وجلو گيري از کمي گرايي

-     تاکيد بر همکاري کليه دستگاهها واجرايي ومراکز علمي ودانشگاهي استان با ستاد هفته پژوهش وفناوري وکميته هاي ذيل آن در برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش وفناوري در استان وشهرستانهاي تابعه

-     تاکيد در برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش وفناوري در کليه شهرستانها ي استان با مسئوليت فرمانداران محترم شهرستانها وهمکاري ومشارکت دستگاه هاي اجرايي ودانشگاه ها 

در پايان جلسه تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

مصوبات

1-    مقرر شد فرمانداريها همچون سنوات گذشته نسبت به فعال کردن وبرنامه ريزي هاي لازم در هفته پژوهش وفناوري هماهنگي هاي لازم را بعمل آورند ونتايج لازم را به دبير خانه منعکس نمايند.

2-    مقرر شد در جلسات آتي ستاد هفته پژوهش وفناوري از اتاق بازرگاني،صنايع ،معادن و کشاورزي وخانه صنعت ومعدن استان وشرکت شهرکهاي صنعتي استان نيز دعوت بعمل آيد.

3-    مقرر شد کميته نمايشگاهي وفن بازار  با مسئوليت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان وباهمکاري اعضاء تعين شده وبويژه پارک علم وفناوري ،بنياد نخبگان وجهاد دانشگاهي تشکيل وشروع به کار نمايد ونتايج فعاليتها را به دبير خانه نيز منعکس نمايد .

4-    مقرر شد دانشگاه بوعلي سينا نسبت به تامين محل ومکان برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري همکاريهاي لازم را با کميته نمايشگاهي ودبير خانه بعمل آورد .  

5-    مقرر شد مراسم اختتاميه هفته پژوهش وفناوري در سالن همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي همدان با توجه به زماني که توسط دبيرخانه اعلام ميگردد، برگزار گردد.

6-       مقرر شد ستاد علمي هفته پژوهش ، فناوري در انتخاب پژوهشگران برتر استان کيفيت را مد نظر قرار دهند واز کميت گرايي برحذر باشند .

7-    مقرر شد مسئوليت کميته اجرايي ستاد هفته پژوهش وفناوري با دفتر آموزش وپژوهش استانداري وهمکاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط باشد .

8-    مقرر شد کليه دستگاه هاي اجرايي ودانشگاه ها ومراکز علمي استان  همکاري لازم با ستاد هفته پژوهش وکميته هاي ذيل آن در برگزاري هفته پژوهش وفناوري داشته باشند .

9-    مقرر شد معاونت برنامه ريزي استانداري ومدير کل برنامه ريزي وبودجه در مورد تامين اعتبار متمرکز به منظور برگزاري هفته پژوهش به مبلغ 1000 ميليون ريال همکاري واقدام فرمايند.

10-  مقرر شد با توجه به مفاد قانون بودجه ومصوبات هيات محترم وزيران تامين اعتبار پروژه هاي پژوهشي در سطح استان (نيمه تمام وجديد) از طرف معاونت برنامه ريزي استانداري واز محل سرجمع اعتبارات استاني تامين تا اقدامات پژوهشي مشابه سال92 پيگيري ودنبال گردد. 


پیوند ها

آمار بازدید سایت

 • افراد آنلاین : 44 نفر
 • بازدید کل : 130938 نفر
 • بازدید امروز : 70 نفر
 • بازدید دیروز : 147 نفر
 • مرورگر : Unknown
 • سیستم عامل : Unknown
 • آی پی کاربر : 107.21.16.70
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری همدان میباشد.
مجری : فرا سامانه نوین هگمتان